enquiries@cadarnconsulting.co.uk

Rydyn ni'n hoffi ein preifatrwydd gymaint â'r person nesaf. Dyna pam mai dim ond pan fydd ei angen yr ydym yn defnyddio'ch gwybodaeth. Dyma ein polisi preifatrwydd llawn ...

Polisi Preifatrwydd

Pwy ydyn ni

Rydym yn beirianwyr ymgynghori, yn seiliedig ar Ynys Môn ac yn gwasanaethu cleientiaid ledled y DU.

Cwcis

Os byddwch chi’n cysylltu â ni trwy ein gwefan gallwch optio i mewn i arbed eich enw, cyfeiriad e-bost a’ch gwefan mewn cwcis. Mae’r rhain er hwylustod i chi fel na fydd yn rhaid i chi lenwi’ch manylion eto pan fyddwch chi’n gadael sylw arall. Bydd y cwcis hyn yn para am flwyddyn.

Os ydych chi’n golygu neu’n cyhoeddi erthygl, bydd cwci ychwanegol yn cael ei gadw yn eich porwr. Nid yw’r cwci hwn yn cynnwys unrhyw ddata personol ac yn syml mae’n nodi ID post yr erthygl rydych chi newydd ei golygu. Mae’n dod i ben ar ôl 1 diwrnod.

Cynnwys wedi’i ymgorffori o wefannau eraill

Gall erthyglau ar y wefan hon gynnwys cynnwys wedi’i fewnosod (ee fideos, delweddau, erthyglau, ac ati). Mae cynnwys wedi’i ymgorffori o wefannau eraill yn ymddwyn yn yr un ffordd yn union â phe bai’r ymwelydd wedi ymweld â’r wefan arall.

Efallai y bydd y gwefannau hyn yn casglu data amdanoch chi, yn defnyddio cwcis, yn ymgorffori olrhain trydydd parti ychwanegol, ac yn monitro eich rhyngweithio â’r cynnwys gwreiddio hwnnw, gan gynnwys olrhain eich rhyngweithio â’r cynnwys wedi’i fewnosod os oes gennych gyfrif ac wedi mewngofnodi i’r wefan honno.

Gyda phwy rydyn ni’n rhannu’ch data

Nid ydym yn rhannu eich data.

Pa mor hir rydyn ni’n cadw’ch data

Os cysylltwch â ni trwy ein gwefan, cedwir eich gwybodaeth am gyfnod amhenodol. Mae hyn er mwyn i ni allu adnabod a chymeradwyo unrhyw sgyrsiau dilynol yn gyflym ac yn effeithlon yn lle eu dal mewn ciw cymedroli. Mae’n ofynnol i ni gadw’r data hwn at ddibenion gweinyddol, cyfreithiol a diogelwch.

Pa hawliau sydd gennych chi dros eich data

Nid ydym yn casglu unrhyw ddata heblaw hynny  at ddibenion gweinyddol, cyfreithiol neu ddiogelwch.

Suite B, Canolfan Fusnes Ynys Môn,
Bryn Cefni, Llangefni,
LL77 7XA

Loading...